Po prawie 5 latach działalności Akademia Kulinarna Kulinare jest na sprzedaż!
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem prześlij ofertę na adres m.zaremba@kulinare.pl

Dlaczego warto kupować żywność ekologiczną?

zywnosc eko 01 Dlaczego warto kupować żywność ekologiczną?

Chciałabym przybliżyć Państwu pojęcie żywności ekologicznej i zachęcić do zapoznania się z jej zaletami – z taką wiedzą łatwiej dokonać wyboru.

Rolnictwo ekologiczne – jest to sposób gospodarowania, w którym używa się wyłącznie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie.

Zamiast nawozów sztucznych stosuje się kompost, nawozy zielone, obornik, gnojówkę i minerały występujące w przyrodzie, a zamiast syntetycznych środków ochrony roślin – metody zapobiegawcze lub w razie konieczności środki roślinne i mineralne oraz różne metody biologiczne.

W uprawie roślin zasadniczą rolę odgrywa właściwie zaplanowany płodozmian i gospodarka nawozowa oparta na zasobach własnych gospodarstwa.

Taki system umożliwia racjonalne wykorzystanie wody; jej zużycie i zanieczyszczenie jest dużo mniejsze w gospodarstwach ekologicznych niż w gospodarstwach konwencjonalnych.

Rolnictwo ekologiczne wymaga:

 • stałego kontaktu człowieka z naturą
 • obserwacji procesów zachodzących w gospodarstwie
 • rozumienia rytmów przyrody i użytkowania roślin i zwierząt zgodnie a prawami przyrody;

Żywność pochodząca z takich gospodarstw ekologicznych, czyli tzw. żywność ekologiczna, uprawiana i przetwarzana w sposób najbliższy naturalnemu, ma najwyższą wartość biologiczną, służy zdrowiu i jest smaczna.

zywnosc eko 02 Dlaczego warto kupować żywność ekologiczną?Ze względu na stosunkowo małą liczbę producentów ekologicznych i rygorystyczne przepisy, skuteczność kontroli produkcji ekologicznej jest większa niż przy produkcji wielkoprzemysłowej!

Kryteria rolnictwa ekologicznego to rodzaj umowy między producentem a nabywcą żywności. Gwarancją dotrzymania warunków umowy jest certyfikat – świadectwo wystawione przez niezależną jednostkę kontrolną – w interesie producentów, dla których stanowi przepustkę na rynek eko-produktów oraz konsumentów, dla których jest dowodem wiarygodności tych produktów.

Teraz kilka praktycznych wskazówek jak powinien być oznakowany kupowany produkt:

 • na etykiecie opakowania produktu muszą być uwidocznione następujące informacje:
 • nazwa produktu
 • nazwisko i adres producenta
 • informacja o ekologicznym sposobie produkcji np. „Gospodarstwo ekologiczne kontrolowane przez EKOGWARANCJA PTRE”
 • nazwa i numer jednostki certyfikującej

Takie znakowanie produktu ekologicznego jest symbolem uczciwego handlu, ponieważ produkt nie jest anonimowy a jego produkcja jest kontrolowana i sprawdzalna.

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule wygląda następująco:

 • Produkt ekologiczny jest wolny od wszelkiego rodzaju nawozów sztucznych, antybiotyków, hormonów i żywności zmodyfikowanej genetycznie (GMO).
 • Żywność ekologiczna jest wysokiej jakości, ponieważ musi spełniać surowe wymogi, określone przez ustawodawstwo polskie i europejskie. Każde gospodarstwo ekologiczne przynajmniej raz w roku jest poddawane kontroli przez specjalne jednostki certyfikujące, zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Mięso, mleko i jaja pochodzą od zwierząt, które były hodowane bez użycia antybiotyków i hormonów wzrostu.
 • Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego ma na celu zachowanie wysokiej jakości biologicznej surowców. Dopuszczalne są tradycyjne metody mechaniczne, fizyczne, fermentacyjne oraz ograniczona liczba sprawdzonych przez wieki substancji dodatkowych. Nie mogą być stosowane syntetyczne dodatki i substancje wspomagające, jak barwniki, emulgatory, stabilizatory, konserwanty, przeciwutleniacze, substancje powlekające.
 • Rolnictwo w jak najmniejszym stopniu obciąża środowisko naturalne, ponieważ nie odprowadza do niego substancji degradujących jego stan. Cechuje je nie tylko redukcja zanieczyszczeń wynikających z działalności rolniczej, ale także długotrwała ochrona i poprawa jakości środowiska.
 • Rolnictwo ekologiczne chroni i wspiera różnorodność organizmów żywych i zapewnia równowagę ekosystemów – poprzez stosowanie kompostów, płodozmianu i odpowiedniego sąsiedztwa roślin.
 • Rolnictwo ekologiczne to również szansa na utrzymanie tradycyjnych gospodarstw rodzinnych, stworzenie dodatkowych miejsc pracy na wsi.

A zalety żywności ekologicznej z punktu widzenia dietetyka:

 • wyższa zawartość polifenoli i innych przeciwutleniaczy
 • jest mało przetworzona i nie zawiera szkodliwych dodatków chemii spożywczej (takich jak barwniki, konserwanty) – ważne w alergiach
 • nie zawiera zanieczyszczeń chemicznych

i tylko taką żywność mogę polecać w profilaktyce chorób cywilizacyjnych a także w procesie leczenia już istniejących.

Konsultant – dietetyk Organic Farma Zdrowia
Agnieszka Sienkiewicz1 KOMENTARZ

Polecam serię reportaży z kampanii ” Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku” na temat rolnictwa i ekologicznej żywności. Apetycznie nakręcone:)
http://www.youtube.com/watch?v=q1MIRi7mlUE&feature=plcp

21 listopada 2012 12:41

Zaloguj się żeby dodać komentarz.